Jesenji gosti u voćnjaku - MapMyApple
Jesenji gosti u voćnjaku

Nakon završetka najvažnijeg posle u tvom voćnjaku, berbe u voćnjaku se mogu nalaziti mnogobrojni neželjeni gosti poput glodara ili gusenica dudovca (Hyphantria cunea).

Prvi topli jesenji dani omogućili su razmnožavanje glodara koji tokom zime mogu napraviti velike štete kako zasadima u punoj rodnosti tako i onima koji su tek na početku svog rodnog potencijala. Pored velikog broja aktivnih rupa, koje su primećene u zasadima jabuka širom Srbije na stablima ove voćne vrste primetna su i gnezda sa gusenicama II generacije polifagne štetočine dudovca.

Najveće štete mogu izazvati sledeće vrste miševa:

  • Poljski prugasti miš (Apodemus agrarius),
  • Žutogrli miš (Apodemus flavicollis),
  • Mali šumski miš (Apodemus sylvaticus)
  • Kućni miš (Mus musculus).

Pored miševa, štetu mogu praviti i zečevi, kao i voluharice (poljska i šumska voluharica)

Oštećenja koja nastaju u tvom voćnjaku mogu biti kobna za proizvodnju.

Različite povrede tkiva mogu nastati ishranom srna ili zečeva.

Štete koje izazivaju ove štetočine vidljive su u vidu prstena koji dovode do prekida u kretanju hranljivih materija i vode što za posledicu ima sušenje mladih biljaka. Moguće je razlikovati dve vrste oštećenja. Glatka koje nastalo od strane srna ili pak hrapavih nastalih ishranom zečeva. Za ove životinje stabla jabuka predstavljaju siguran izvor hrane tokom hladnijeg perioda godine. Svoju aktivnost započinju već početkom jeseni. Ukoliko su štete prisutne ispod mesta kalemljenja biljke mogućnost oporavka je minimalna. Ako je do oštećenja kore i stabla došlo iznad mesta kalemljenja treba pristupiti kalemljenju i saniranju rana.

Sitni glodari prave štetu ishranom podzemnih organa poput korena, kao i korom debla. Svoja skrovišta prave od opalog lišća potom gomile trava, malča i strugotine. Kao preventivna mera preporučuje se jesenje higijensko čišćenje voćnjaka od biljnih ostataka. Prisustvo miševa moguće je odrediti uz pomoć broja aktivnih rupa.

Na osnovu broja rupa može se zaključiti o intenzitetu napada:

  • 10 aktivnih rupa, napad je slab na 100 m2
  • 10-20 aktivnih rupa srednje jak na 100 m2
  • preko 20 aktivnih rupa jak napad na 100 m2

Paučinasti gosti posebno su privlače pažnju.

Dudovac (Hyphantria cunea) predstavlja leptira koji ima veliki broj domaćina na kojima se hrani. Između ostalog jedan od domaćina su mu i krošnje jabuka. Karakteristika ovog insekta su paučinasta gnezda prisutna na krajevima grana. Može imati dve generacije godišnje. Leptiri prve generacije mogu biti prisutni do oktobra meseca. Polifagna je štetočina pa iz toga razloga predstavlja opasnost. Zato se njegova prisutnost mora pratiti u široj okolini zasada.

Jesenji gosti u tvom voćnjaku
Gusenice dudovca na listu

Štete koje prave nisu kobne po biljku, ali mogu doprineti da biljkama oslabi imunitet pred period mirovanja. U godinama kada su napadi veći dolazi do golobrsta i čitave krošnje mogu ostati bez lišča. U zavisnosti od napada moguće je primeniti dve vrste mera.Mehaničke-potrebno ih je primeniti sa prvim pojavama gusenica i manjim brojem gnezda i hemijske, kada je brojnost leptira veća kao i štete nastale ishranom odraslih jedinki i gusenica leptira.

Ukoliko primetiš prisutnost ili štete gore opisanih štetočina i neophodan ti je savet kako da ih ukloniš na raspolaganju ti stoji mobilna aplikacija kao i tim MapMyApple.

Autor teksta: Ivana Petković

Related Post

No Comments

Leave a Comment

© 2020 MapMyApple. All Rights Reserved