Upotreba meteoroloških stanica u poljoprivredi - MapMyApple

Meteorološka stanica igra posebno važnu ulogu u uzgoju voćarskih kultura poput jabuke, vinove loze, borovnice, jagode, kruške, šljive, breskve itd.

Tokom poslednjih godina poljoprivredna proizvodnja postaje sve više nepredvidljiva. Rizici u poljoprivrednoj proizvodnji su veliki. Savremeni načini gajenja različitih kultura se sve više oslanjaju na moderne tehnologije. One pre svega omogućavaju blagovremeno obaveštavanje korisnika o rizicima u uzgajanju bilja. Takvim pristupom gubici u proizvodnji su svedeni na minimum čime se i ekonomska isplativost povećava. 

Poljoprivrednici sve više koriste meteorološke stanice za neke od sledećih aktivnosti:

  • Utvrđivanje da li je određena regija idealna za gajenje određene kulture.
  • Zaštita useva od nepovoljnih uslova okoline kao što su grad, mraz ili previše padavina.
  • Pomoć u predviđanju uslova koji mogu uticati na pojavu bolesti i štetočina.

Informacije iz meteorološke stanice takođe se koriste radi poboljšanja navodnjavanja, a modeli za prognozu bolesti i štetočina  pomažu pri pravovremenoj zaštiti. Praćenje vlažnosti i temperature tla i održavanje ovih parametara na odgovarajućem nivou presudno je za sve kulture koje se uzgajaju.

Zaštita je podjednako važna, ali je skupa aktivnost, posebno za male poljoprivrednike. Nedostatak prskanja rezultira niskom produktivnošću, a takođe utiče na kvalitet i izgled proizvoda.Nedovoljan broj tretmana u toku vegetacije utiče na manji procenat plodova prve klase. Takvi plodovi ne mogu postići visoku otkupnu cenu.  Podaci o temperaturi i brzinama vetra mogu pomoći u otkrivanju pravog vremena prskanja. Izbor pogrešnog vremena može značajno povećati potrošnju pesticida i utrošeno radno vreme. Iskustva sa terena pokazuju da stanice ima poseban značaj u sprečavanju šteta nastalim kasnim prolećnim mrazevima na voćnim kulturama.

Za kulture uzgajane u brdskim regijama, vremenski parametri mogu biti drastično različiti u različitim mestima zbog različite nadmorske visine, kvaliteta tla i nagiba zemljišta. Instaliranje više meteoroloških stanica je neophodno u takvim slučajevima da bi se pratila „mikroklima“ u različitim delovima.

MapMyApple meteorološka stanica

Uspešne priče - Voćni dar

Fresh Agri D.O.O. proizvodi meteorološke stanice koje su posebno napravljene za poljoprivredne svrhe. Svaka stanica dolazi sa solarnim panelom od 5 vati koji napaja sistem. Ove meteorološke stanice obećavaju pouzdan rad bez ikakvih ručnih intervencija, a podacima se može pristupiti putem interneta i mobilne aplikacije. Osim standardnog izbora senzora za poljoprivredne proizvođače, postoji mogućnost proizvodnje stanice prilagođene potrebama naprednih proizvođača.

Takođe, Fresh Agri meteorološka stanica je kompatibilna sa mobilnom aplikacijom MapMyApple, koja proizvođačima jabuke daje podatke o periodima infekcije prouzrokovačima bolesti i pojavi štetočina do 7 dana unapred, kao i konkretne preporuke za zaštitu za svaki pojedinačni zasad, obezbeđujući visoku efikasnost zaštite, uštedu na sredstvima za zaštitu, kao i povećanje kvaliteta ploda.

Related Post

No Comments

Leave a Comment

© 2020 MapMyApple. All Rights Reserved