Meteorološka stanica i njena primena u poljoprivredi - MapMyApple
Meteorološka stanica i njena primena u poljoprivredi

Zašto poljoprivredi treba meteorološka stanica?

Intezivna poljoprivredna proizvodnja širom sveta u velikoj meri zavisi od lokalnih vremenskih uslova. Osim proizvodnje u zaštićenom prostoru, većina poljoprivrednih aktivnosti je veoma usko povezana sa atmosferskim uslovima. Praćenje lokalnih vremenskih uslova može pomoći u preduzimanju preventivnih radnji kako bi se gubitak usled njihovih promena smanjio na minimum.

Meteorološke stanice potpuno su promenile način na koji danas pratimo lokalne vremenske uslove. Korišćenjem meteorološke stanice možemo daljinski nadgledati trenutne vremenske prilike, analizirati podatke prikupljene tokom dužeg vremenskog perioda. Meteorološka stanica omogućuje bolje upravljanje operacijama iz oblasti zaštite bilja, navodnjavanja, zaštite od niskih i visokih temperatura, kao i donošenje pravilnih odluka, važnih za razvoj i profitabilnost proizvodnje.

Posedovanje meteo stanice može u velikoj meri doprineti efikasnijoj zaštiti od bolesti i štetočina. Tačni podaci o aktuelnim vremenskim uslovima na polju ili u zasadu predstavljaju osnovu za korišćenje savremenih modela prognoze bolesti i štetočina, koji daju podatke o postojanju uslova za ostvarenje infekcije, kao i o potencijalnoj jačini infekcije i omogućavaju izvođenje tretmana zaštite u pravom trenutku i značajne uštede.

Šta je meteorološka stanica?

Meteorološka stanica i njena primena u poljoprivredi
Fresh Agri meteo stanica

Meteorološka stanica je sklop različitih senzora za merenje različitih vremenskih parametara.

Senzori koji se najčešće koriste kod meteo stanica su:

  • Temperatura vazduha
  • Vlažnost vazduha
  • Pravac i brzina vetra (anemometar)
  • Količina padavina
  • Temperatura zemljišta
  • Vlažnost zemljišta
  • pH vrednost zemljišta
  • Vlažnost lista
  • Globalno zračenje (piranometar)

Izbor senzora zavisi od klimatskih uslova, kulture koja se gaji i za koju će se koristiti meteorološka stanica, kao i želja i potreba samog proizvođača.

Fresh Agri proizvodi meteorološke stanice koje su posebno napravljene za poljoprivredne svrhe.

Svaka stanica dolazi sa solarnim panelom od 5 vati koji napaja sistem. Ove meteorološke stanice obećavaju pouzdan rad bez ikakvih ručnih intervencija, a podacima se može pristupiti putem interneta i mobilne aplikacije. Osim standardnog izbora senzora za poljoprivredne proizvođače, postoji mogućnost proizvodnje stanice prilagođene potrebama naprednih proizvođača.

Takođe, Fresh Agri meteorološka stanica je kompatibilna sa mobilnom aplikacijom MapMyApple, koja proizvođačima jabuke daje podatke o periodima infekcije prouzrokovačima bolesti i pojavi štetočina do 7 dana unapred, kao i konkretne preporuke za zaštitu za svaki pojedinačni zasad, obezbeđujući visoku efikasnost zaštite, uštedu na sredstvima za zaštitu, kao i povećanje kvaliteta ploda.

Related Post

No Comments

Leave a Comment

© 2020 MapMyApple. All Rights Reserved