Herbicidi - saveznici za uredan voćnjak - MapMyApple
Herbicidi - saveznici za uredan voćnjak

Druge biljke mogu biti konkurencija tvojim jabukama na putu ka kvalitetnim i zdravim plodovima. Herbicidi ti mogu pomoći na putu ka sprečavanju korovske flore.

Hemijska kontrola korova poznata je odavnina. Zadnja grupa pesticida o kojoj pišemo ove nedelje u okviru naše serije tekstova o pesticidima su herbicidi. Herbicidi predstavljaju najmlađu grupu. Istorijski podaci o ovim zaštitinim sredstvima pojavljuju se krajem XIX veka. To su pre svega neorganska jedinjenja (ferosulfat, sulfat bakra, natrijumnitrat…) koji uništavaju biljke. Danas je u oblasti zaštite bilja poznato više  stotina aktivnih materija čija je osnovna namena suzbijanje korovske flore.

Herbicidi možemo podeliti u sledeće grupe:

 1. Prva podela izvršena je na osnovu kretanja aktivne materije kroz biljku:
 • sistemični,
 • lokalsistemični i
 • nesistemični, odnosno kontaktn

2.Druga podela izvršena je  mehanizmu delovanja na gajenu biljku:

 • selektivne i
 • neselektivne.

3.Treća podela su herbicidi podeljeni prema nameni:

 • graminicidi
 • desikanti,
 • defolijanti
 • avenicidi
 • arboricidi

Prilikom izbora herbicida važne su sledeće činjenice  fenofaza razvoja jabuke, brojnosti i kokurentskih biljaka, spektar delovanja herbicida. Jako je važno da proizvođač potraži savet stručnih lica u oblasti zaštite bilja kako bi uložen novac u adekvatan preparat bio isplativ, a pristustvo korovskih biljaka sveden na minimum. Ukoliko nisi siguran kada je trenutak za tretiranje zasada konsultuj svog digitalnog agronoma. Uvek na našem blogu možeš pročitati kako on funkcioniše.

Herbicidi takođe mogu dovesti do pojave rezistentnosti. Zato je dužnost svakog stručnog lica, ali i proizvođača da poštuje primenu istih kako bi se ova pojava sprečila.

Dužnost svakog voćara je da pre primene zaštitinih sredstava obavesti lokalno pčelarsko društvo radi sprečavanja trovanja pčela usled primene različitih preparata.

Herbicidi - saveznici za uredan voćnjak

Mi u MapMyApple timu smatramo da samo adekvatnom primenom herbicida prisustvo korovske flore može biti smanjeno, a procenat prve klase visok. Poštovanjem ovih prirodnih zakonitosti proizvodnja jabuke može biti ekonomski isplativa. To je jedini put do plodova I klase. Uz našu mernu stanicu, kao i mobilnu aplikaciju svakodnevno ti šaljemo preporuke koji je adekvatan herbicid za tvoj voćnjak.

Naš tim vodi računa da tvoj voćnjak bude zdrav, ali i da tvoja proizvodnja bude ekonomična i pravilna. Stojimo ti na raspolaganju ukoliko se dvoumiš koji herbicid da primeniš. Za tebe preračunavamo koncentraciju istog. Zato nas uvek možeš kontaktirati. Radujemo se da nas kontaktiraš!

Autor teksta:  master.ing.zaštite bilja Ivana Petković

Related Post

No Comments

Leave a Comment

© 2020 MapMyApple. All Rights Reserved