Digitalni agronom: Kako se izboriti sa pepelnicom jabuke - MapMyApple

Većina zasada jabuke trenutno se nalazi u fazi plodovi prečnika između 20mm i 30mm. U zasadima sa sortama osetljivim na prouzrokovača pepelnice jabuke, kao što su ajdared, jonatan, ali i sorte jonagold, greni smit, i zlatni delišes, koje su umereno osetljive do osetljive na ovu bolest, mogu se primetiti simptomi sekundarnih infekcija.

Rizici od pojave pepelnice

Kod nabrojanih sorti, pepelnica jabuke predstavlja, uz čađavu pegavost lista i krastavost plodova, najznačajniju bolest, koja smanjuje razvoj lista, mladara, cveta, a postoji i mogučnost pojave karakteristične mrežice na plodovima.

Simptomi pepelnice

Prvi simptomi u proleće su 3-4 dana kasnije otvaranje zaraženih pupoljaka, čiji listovi i cvetovi bivaju prekriveni sivobelom prevlakom i uvrću se, a cvetovi ne daju plodove. Sekundarno zaraženi listovi i mladari zaostaju u porastu i u toku vegetacionog perioda odumiru, poprimajući smeđu boju. Zaraženi plodovi prekrivaju se mrežicom, a u slučaju jake infekcije bivaju izobličeni i zakržljali, čime se umanjuje kako kvalitet plodova, tako i prinos.

Prouzrokovač pepelnice jabuke prezimljava u zaraženim pupoljcima, nakon čega u proleće, sa otvaranjem pupoljaka, počinje sa zaražavanjem mladih listova, cvetova i plodova. Za ostvarenje infekcije potrebna je relativna vlažnost vazduha iznad 70%, bez prisustva vode na listu, uz temperature 10 – 25°C, s time da su najmlađi listovi najosetljiviji. Sekundarnim infekcijama zaražavaju se vršni i bočni pupoljci, čime se omogućava prezimljavanje patogena, a, u slučaju jakih sekundarnih infekcija, smanjuje se broj cvetnih pupoljaka, čime se umanjuje prinos.

Zaštita od rizika pojave

Osim mogućnosti izbora manje osetljivih sorti, poželjno je smanjiti potencijal prezimljavanja prouzrokovača pepelnice u pupoljcima. U okviru programa zaštite u aplikaciji MapMyApple posebno vodimo računa o zaštiti od pepelnice. U toku zime preporučujemo uklanjanje svih belih, zaraženih letorasta a u proleće se preporučuje zaštita od sekundarnih infekcija U uslovima malog rizika od pojave pepelnice, u okviru preporučujemo preparate na bazi sumpora, vodeći računa o njegovoj mogućoj fitotoksičnosti na određenim sortama (crveni delišes, breburn i dr.) i na temperaturama višim od 28 stepeni, dok se u uslovima visokog rizika mogu uspešno koristiti preparati na bazi aktivnih materija iz grupe triazola, strobilurina, kao i iz grupe SDHI inhibitora.

Sa zaštitom od pepelnice potrebno je početi pre cvetanja jabuke. Takođe, poželjno je ukljanjanje zaraženih mladara, kao izvora infekcije, pre izvođenja tretmana zaštite.

No Comments

Leave a Comment

© 2020 MapMyApple. All Rights Reserved