Čađava pegavost lista i krastavost ploda jabuke - MapMyApple
Čađava pegavost lista i krastavost ploda jabuke

Čađava pegavost lista i krastavost ploda jabuke je jedna od ekonomski najznačajnijih patogena na jabuci. Nju prouzrokuje gljiva Venturia inaequalis.

Simptomi mogu da se pojave na listu, cvetu i na plodu. Infekcija koju prouzrokuje ovaj patogen može da se desi od samog početka vegetacije, odnosno od momenta pojave zelene tačke, pa sve do kraja vegetacije.

U zavisnosti od vremenskog perioda, ostvarene infekcije mogu biti:

  • primarne
  • sekundarne.

Primarna infekcija se javlja u prvom delu godine, od samog pucanja pupoljaka pa sve do polovine juna.

Primarne infekcije

Prouzrokuju askospore, koje prezimljavaju u obliku peritecija-plodonisnim telima. Ova tela se formiraju tokom jeseni na opalim listovima, prezimljavaju i na proleće kada askospore sazrevaju, pod pritiskom padavina „izleću“ iz askusa koji se nalaze u plodonosnom telu. U zavisnosti od dužine vlaženja lista i temperature, zavisi i to da li će askospore ostvariti infekciju ili ne. ( Sl.1 Millsova tabela)

Čađava pegavost lista i krastavost ploda jabuke
Slika 1. Mills-ova tabela

U tom slučaju je veoma bitno, pred svake najavljene padavine, odnosno pre uslova za ostvarivanje infekcije, izvršiti hemijsku zaštitu preparatima koji imaju preventivno delovanje. Na taj način fungicidi štite tkivo lista tako što askospora padne na list i u zavisnosti od mehanizma delovanja preventivnog preparata, askospora nije u mogućnosti da izvrši infekciju.

Aplikacija MapMyApple je prvo rešenje u Srbiji koje nudi mogućnost da prepoznate venturiju na vreme. MapMyApple nudi prognozu bolesti i do 7 dana unapred, tako da svaki proizvodjač jabuke moze da prati da li u njegovom voćnjaku postoji nizak, srednji ili visok rizik od napada gljive venturia inaequalis u periodu kada su pogodni uslovi za razvoj.

Ukoliko se sa preventivnim tretmanom zakasni, postoji mogućnost uraditi kurativni tretman. On se vrši neposredno nakon ostvarenih uslova za infekciju, preparatima koji imaju odgovarajuću efikasnost.

Kada se iz prezimljavajućih plodonosnih tela isprazne sve askospore koje su se formirale, tada možemo da kažemo da više nema uslova za formiranje primarnih infekcija. To se najčešće dešava polovinim juna, i ako simptomi ne postoje, može da se prestane sa hemijskom zaštitom protiv ovog patogena tokom letnjeg perioda.

Ukoliko se hemijska zaštita tokom prve polovine vegetacijske godine ne izvrši adekvatno, i dođe do ostvarivanja simptoma primarnih infekcija, tada se istovremeno ostvaruju mogućnosti za nastavak aktivnosti patogena i dalje tokom godine. To se zovu sekundarne infekcije.

Sekundarne infekcije

Nastaju tako što se na ostvarenim primarnim infekcijama formiraju konidije. One se dalje šire vetrom, i uz padavine i odgovarajuću temperaturu, još lakše dovode do širenja gljive tokom leta na listovima i plodovima. Takođe mogu da utiču i na čuvanje plodova. Ukoliko su infekcije ozbiljne, može da dođe do defolijacije lista. Plodovi postaju neugledni, nekvalitetni i smanjuje im se tržišna vrednost što sve zajedno dovodi do značajnih gubitaka.

Čađava pegavost lista i krastavost ploda jabuke
Slika 2. Čađava pegavost lista

Nakon opadanja lista, u jesen, na zaraženim listovima dolazi ponovo do formiranja plodonosnih tela, peritecija, u kojima gljiva prezimljava, i u proleće kada dođe do porasta temperatura dolazi i do formiranja askusa sa askosporama, što se poklapa sa samim kretanjem vegetacije i pucanjem pupoljaka, i na taj način se ciklus obnavlja. (Sl.3- životni ciklus)

Čađava pegavost lista i krastavost ploda jabuke
Slika 3. Životni ciklus

Autor teksta: Stanislava Plavšić, tehnolog zaštite bilja Delta Agrar

Related Post

No Comments

Leave a Comment

© 2020 MapMyApple. All Rights Reserved