13 oktobra, 2020 - MapMyApple
Upotreba meteoroloških stanica u poljoprivredi

Meteorološka stanica igra posebno važnu ulogu u uzgoju voćarskih kultura poput jabuke, vinove loze, borovnice, jagode, kruške, šljive, breskve itd. Tokom poslednjih godina poljoprivredna proizvodnja postaje sve više nepredvidljiva. Rizici u poljoprivrednoj proizvodnji su veliki. Savremeni načini gajenja različitih kultura se sve više oslanjaju na moderne tehnologije. One pre svega omogućavaju blagovremeno obaveštavanje korisnika o

Jesenji gosti u voćnjaku
Jesenji gosti u voćnjaku

Nakon završetka najvažnijeg posle u tvom voćnjaku, berbe u voćnjaku se mogu nalaziti mnogobrojni neželjeni gosti poput glodara ili gusenica dudovca (Hyphantria cunea). Prvi topli jesenji dani omogućili su razmnožavanje glodara koji tokom zime mogu napraviti velike štete kako zasadima u punoj rodnosti tako i onima koji su tek na početku svog rodnog potencijala. Pored

Meteorološka stanica i njena primena u poljoprivredi
Meteorološka stanica i njena primena u poljoprivredi

Zašto poljoprivredi treba meteorološka stanica? Intezivna poljoprivredna proizvodnja širom sveta u velikoj meri zavisi od lokalnih vremenskih uslova. Osim proizvodnje u zaštićenom prostoru, većina poljoprivrednih aktivnosti je veoma usko povezana sa atmosferskim uslovima. Praćenje lokalnih vremenskih uslova može pomoći u preduzimanju preventivnih radnji kako bi se gubitak usled njihovih promena smanjio na minimum. Meteorološke stanice

© 2020 MapMyApple. All Rights Reserved